Skip to content

Акт про відмову працівника давати пояснення

Скачать акт про відмову працівника давати пояснення PDF

Акт цього працівник повідомив, що на роботу не пояснення і писати заяву на відкликання заяви про прийняття давати роботу відмовився. Працівника таке стягнення пояснення бути застосоване давати пізніше одного місяця із дня акт прогулу, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці, і не пізніше шести місяців із дня його вчинення  Наказ (розпорядження) і пояснювальна записка працівника або працівника акт про відмову давати пояснення поміщаються в особову справу працівника.

Обов’язки працівника про одразу у декількох відмову документах (для надійності). Працівник не зобов’язаний повідомляти причину відмови від проставлення підпису про ознайомлення з. Такі акти доцільно складати за кожен день відсутності працівника на роботі, відмову триває розслідування.

Дане роз’яснення присвячене досить «каверзному» питанню, на думку багатьох юристів і працівників кадрової служби, а саме відсутності працівника на місці роботи, тобто прогулу.

Зразок акту. Акт – це інформаційно-довідковий документ, який складається про відмову від підпису, що свідчить про ознайомлення з наказомпро відмову від дачі пояснень за фактом порушення дисципліни.

У разі відмови працівника дати пояснення щодо своєї відсутності на роботі, складається відповідний акт; 5) додержати строки застосування звільнення за прогул. Пам’ятайте: таке стягнення може бути застосоване не пізніше одного місяця із дня виявлення прогулу, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням у відпустці, і не пізніше шести місяців із дня його вчинення  Наказ (розпорядження) і пояснювальна записка працівника або відповідний акт про відмову давати пояснення поміщаються в особову справу працівника.

Строк, протягом якого працівнику має бути оголошено зміст наказу про звільнення, КЗпП не встановлює. Скачать документ Акт про відсутність на службі (роботі) співробітника, працівника бесплатно. Шаблоны типовых документов, база документов. Зразок акта про відмову порушника трудової дисципліни надати письмове пояснення. АКТ.   Відмова працівника від ознайомлення із наказом про оголошення догани або від засвідчення цього факту своїм підписом не скасовує чинності дисциплінарного стягнення.

Але у разі виникнення спору така відмова має бути доведена роботодавцем, і доказом відмови слугуватиме складений про це акт. Звернути увагу. Догана, оголошена в усній формі, не має юридичної сили. У такому поясненні працівник може пояснити свій певний стан необхідністю вживання певних ліків, хворобою тощо. При цьому слід звернути увагу на те, що у даному випадку не йдеться про обов’язок порушника написати пояснювальну записку, а тільки про право роботодавця зажадати її.

Але у разі відмови порушника написати пояснювальну записку, як правило, складається акт про таку відмову, який і дає роботодавцю практичну можливість діяти далі у вирішенні питання щодо застосування дисциплінарного стягнення. Працівник не зобов’язаний повідомляти причину відмови від проставлення підпису про ознайомлення з наказом.

Але якщо працівник повідомив осіб, що підписують акт, про причину відмови, то у записі про відмову та в акті варто зафіксувати цю причину. Наприклад: Петренко П. Л. від проставлення підпису про ознайомлення з наказом відмовився через незгоду з формулюванням п. 2 наказу. Як правильно скласти акт про відмову писати пояснювальну.

fb2, PDF, EPUB, txt