Skip to content

Акт ревізії державної фінансової інспекції містить

Скачать акт ревізії державної фінансової інспекції містить PDF

Судебная практика. Голова Державної фінансової інспекції України. + Актом перевірки. Тому на практиці найбільш широко застосовують два види актів: проміжний і ревізії. А як інспекції кажуть: акт — озброєний!» Отже, давайте разом містить, що це за служба — Держфінінспекція, які в неї права, що і як фахівці Держфінінспекції фінансової перевірити, як уникнути негативних наслідків ревізії та багато державної іншого.

Оформлення результатів ревізій включає систематизацію, узагальнення матеріалів перевірок і складання основного акта.

Проведення ревізій, перевірок, аудиту органами Державної фінансової інспекції. Органи Державної фінансово ї інспекції У країни  Акт ревізії – службовий двосторонній документ, який стверджує. факт проведення комплексної, фінансової чи тематичної ревізії, що відображає її результати стосовно наслідків окремих фінансово- господарських операцій чи діяльності підприємства в цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й систематизовані за економічною однорідністю недоліки в господарюванні та порушення законів та інших нормативно-правових актів.

* підписання, реєстрація акта ревізії та направлення протягом 5 робочих днів після закінчення ревізії його 1-го і 3-го примірників об'єкту контролю для підписання (п 39 порядку ).  - Положення про ДФІ, її територіальні підрозділи - положення про Державну фінансову інспекцію України, затверджене Указом президента України від № /;Положення про державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, м.

Києві, м. Севастополі, затверджене наказом Міністерства фінансів України від № - Порядок № - Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від № У попередніх публікаціях ми познайомилися з діяльністю Державної фінансової інспекції України, розглянули її головні завдання і права, дослідили різновиди державного фінансового контролю та основні законодавчі акти, якими керуються працівники інспекції під час проведення ревізій.

Також ви мали змогу дізнатись про відповідальність керівників та інших працівників бюджетних установ за допущені порушення бюджетного законодавства. У цій статті пропонуємо більш детально розглянути основні питання, які досліджують інспектори Держфінінспекції під час проведення ревізій бюджетних установ. ВИКОРИСТАНІ Д. 4. + Актом перевірки. Спосіб незалежного фінансового контролю, який проводять для підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємства – це: 1.

Ревізія. 2. + Аудит. 3. Перевірка. 4. Судово-бухгалтерська експертиза. Повна ревізія – це коли: 1. Охоплюються всі не перевірені періоди.  1. Державна фінансова інспекція. 2. + Міністерство аграрної політики та продовольства України. 3. Ревізійна комісія підприємства. 4. Аудиторська фірма. Перелік конкретних питань перевірки та проведення ревізії, опис процедури її здійснення містить: 1.

Перспективний план ревізії. 2. Акт ревізії. 3. + Програма ревізії. 4. Поточний план ревізії. Порядок проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами. (Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N від ). (У тексті Порядку слова "орган служби" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку і числі, а слово "служба" у всіх відмінках - словами "контролюючий орган" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N від ).  акт ревізії - документ, який складається особами, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта. акт ревізії - документ, який складається посадовими особами органу державного фінансового контролю, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є невід'ємною частиною акта; (абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від р. N ).  планова виїзна ревізія - ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані проведення заходів державного фінансового контролю і проводиться за місцезнаходженням такої підконтрольної установи чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться ревізія, не частіше ніж один раз на календарний рік.

Тип: Методичні рекомендації; Size: Mb.; Кабінету Міністрів України від р. N (далі Порядок проведення інспектування), з метою забезпечення єдиних підходів до підготовки до ревізії, її проведення, оформлення результатів та.

Голова Державної фінансової інспекції України. М. Г. Гордієнко. Т. в. о. Голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.  зміни, внесені до нормативно-правових актів, якими безпосередньо регулюється діяльність об’єкта аудиту або встановлюються правила здійснення ним певних видів господарських операцій; зміни, внесені до нормативно-правових актів, якими змінюється порядок відображення в обліку певних операцій чи змінюється порядок складання фінансової звітності; зміну стратегії розвитку галузі, в якій провадить свою діяльність об’єкт аудиту, що зумовлює зменшення обсягів державного замовлення.

djvu, djvu, PDF, PDF