Skip to content

Акт ревізії фінансово господарської діяльності

Скачать акт ревізії фінансово господарської діяльності rtf

— особові фінансово працівників (у разі утримання господарської заробітної плати незаконно виплачених сум); — прибуткові накладні; — акти виконаних робіт та акти звірки з виконавцями робіт та послуг (у випадку відшкодування зайво використаних. В діяльності ревізії було виявлено факти зловживання службовим становищем колишніми керівниками ОСББ Тугай А.С. та факти привласнення акт грошових коштів. віддав Акт ревізії фінансово-господарської діяльності.

Результати ревізії оформляють ревізії.

Складання акта ревізії фінансово -господарської діяльності підприємства, висновків і пропозицій. Узагальнення матеріалів ревізії. Увесь склад ревізійної групи.  Завдання ревізора полягає не тільки в тому, щоб розкрити окремі порушення, а й в тому, щоб глибоко вивчити стан господарської діяльності, встановити причини недоліків.

В акті ревізії слід показати як абсолютну суму прибутку, так і відносний показник ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства – показник рентабельності. Загальна рентабельність підприємства– відношення балансового прибутку до середньої вартості основних засобів і оборотних коштів. Рентабельність виробництва продукції– відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації продукції. Як ревізори складають акт ревізії? Як правильно їх зустріти, які документи надати та як коректно написати пояснення?

Що робити, коли не згодні з висновками ревізорів? Відповідаємо. Ревізії фінансово-господарської діяльності (використання бюджетних коштів, державного чи комунального майна) установ проводять шляхом перевірки дотримання чинних законів та інших нормативно-правових актів  та матеріалів і природних втрат; перевірки зберігання готівки та матеріальних цінностей, організаціїїх інвентаризації; перевірки правильності розрахунків з бюджетом; перевірки дотримання методики оцінювання майна під час реалізації та приватизації, проведення індексації тощо.

Методику контролю найважливіших питань фінансово-господарської діяльності бюджетної установи описано в наступному параграфі посібника. - Ревізія фінансово-господарській діяльності ОСББ "ТВК" не проводилася з по роки, коли Головою Правління була Тугай А.С., а Головою ревізійної комісії був Головненко С.М.

27 лютого року на Загальних зборах членів ОСББ «ТВК – », було обрано нове Правління і Ревізійною комісією на чолі Головненка С.М. була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ «ТВК – » за 4 роки. В результаті ревізії було виявлено факти зловживання службовим становищем колишніми керівниками ОСББ Тугай А.С.

і Шумлянським О.П. та факти привласнення ними грошових коштів.  - Після того, як Головненко С.М. віддав Акт ревізії фінансово-господарської діяльності. Работа по теме: Лекции К и Р. Глава: 2. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності. ВУЗ: ОНАПТ. Отже, ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетної установи проводиться відповідно до питань, визначених у Програмі ревізії, яка складається на підставі Примірної програми. Розглянемо кожне окреме питання Програми ревізії бюджетної установи, визначимось з документами бухгалтерського обліку, які підлягають перевірці, а також розберемося з тим, на предмет чого ці документи досліджуються.  — особові рахунки працівників (у разі утримання із заробітної плати незаконно виплачених сум); — прибуткові накладні; — акти виконаних робіт та акти звірки з виконавцями робіт та послуг (у випадку відшкодування зайво використаних.

Провела ревізію фінансово-господарської діяльності підприємства за період з_ по_. Попередня ревізія проведена ревізором_. за період з_ 2ОО._р. по_ _р. Ревізія проведена в присутності директора_  Акт документальної ревізії поставки. Алгоритм визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності (operating Cash Flow) непрямим методом на основі даних балансу та звіту про фінансові результати.

Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності.

rtf, PDF, djvu, EPUB