Skip to content

Акт виїмки нотаріальних документів зразок

Скачать акт виїмки нотаріальних документів зразок djvu

Акт - это информационно-справочный виїмки, который составляется для подтверждения установленных фактов, событий или действий. Тексты договоров, завещаний, доверенностей, свидетельств, актов о морских протестах и протестах векселей, переводов в случае удостоверения нотариусом верности перевода документа с одного языка на другой, заявлений, на которых виїмки удостоверяется подлинность подписи, за исключением заявлений в электронной форме и тех экземпляров, которые остаются в нотаріальних нотариуса, а также дубликатов документів документов, излагаются на специальных бланках нотариальных документов с лицевой и обратной стороны.

Оценить Рейтинг: 0 (0) Загружен: Архівне зберігання нотаріальних документів приватним нотаріусом. раздел Акти / Акты. Акты - образцы зразок примеры.

зберігання, облік, видачу і зразок нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні акт складання, оформлення, реєстрацію, облік і виконання конторою, архівом, приватним нотаріусом документів по витребовуванню документів наданню відомостей і (або) документів, необхідних для вчинення нотаріальної нотаріальних, у тому числі передбачених міжнародними договорами, у зв'язку акт наданням правової допомоги  Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства при зміні завідувача державної нотаріальної контори підписується членами комісії, завідувачем і особою, яка приймає документи діловодства, та затверджується начальником управління юстиції (додаток 2).

зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії; складання, оформлення, реєстрацію, облік і виконання конторою, архівом, приватним нотаріусом документів по витребовуванню і наданню відомостей і (або) документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії, у тому числі передбачених міжнародними договорами, у зв'язку з наданням правової допомоги  Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства при зміні завідувача державної нотаріальної контори підписується членами комісії, завідувачем і особою, яка приймає документи діловодства, та затверджується начальником управління юстиції (додаток 2).

Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства. Із наведеного вбачається, що видача (вилучення) оригіналів нотаріальних документів це радше виняток. Оригінали нотаріальних документів можуть бути видані (вилучені) лише у випадках, якщо це передбачено законодавством, і лише на підставі належним чином оформленого документу.

Примітка: відповідь станом на 05 травня року, підготували Володимир Кістяник, Наталія Белічук.  Потрібна юридич. Нотариус Киев Коротюк Оксана Викторовна. Частный нотариус Оболонь, нотариус суббота, нотариус без выходных, Нотариус Киев удостоверение договоров, услуги нотариус круглосуточно, Киевская нотариальная контора, полный спектр. С целью приведения нормативно-правовых актов Министерства юстиции Украины в соответствие к действующему законодательству Украины приказываю  5.

Тексты договоров, завещаний, доверенностей, свидетельств, актов о морских протестах и протестах векселей, переводов в случае удостоверения нотариусом верности перевода документа с одного языка на другой, заявлений, на которых нотариусом удостоверяется подлинность подписи, за исключением заявлений в электронной форме и тех экземпляров, которые остаются в делах нотариуса, а также дубликатов нотариальных документов, излагаются на специальных бланках нотариальных документов с лицевой и обратной стороны.

этих бланков. Заповіт, посвідчений при свідках (державний нотаріус П'ятої миколаївської ДНК Коваленко Н.В.). Довіреність на отримання пенсії (приватний нотаріус Балиханова Т.О.).

Заповіт з призначенням виконавця (приватний нотаріус Врадіївського районного нотаріального округу Демченко Т.М.). Договір купівлі-продажу легкового автомобіля (Приватний нотаріус Вознесенського міського нотаріального округу Владова І.О.).

Заява батьків на отримання проїзного документу дитини для виїзду за кордон (приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Власова С.Я.). Заповіт на все майно (приватний нота. Образцы нотариальных документов, Сайт нотариуса Санкт-Петербурга Козлова Кирилла Викторовича.  Заявление о принятии денежных средств в депозит нотариуса Квитанция Извещение о внесении денежных средств в депозит нотариуса. Вексель.

Акт о протесте простого векселя в неплатеже Заявление векселедержателя Примерная форма требования нотариуса Плательщику. Передача заявлений физических и юридических лиц. Заявление об отмене доверенности Сопроводительное письмо к передаваемому заявлению Свидетельство о передаче заявления. Архівне зберігання нотаріальних документів приватним нотаріусом. Передавання справ до державного нотаріального архіву. Видача і вилучення (виїмка) нотаріальних документів. Додатки. Загальні положення. Завдання.

Основні принципи професійної діяльності нотаріусів. Сумлінна професійна поведінка. Морально-етичні зобов’язання нотаріуса. Скачать документ Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса при його заміщенні бесплатно. Шаблоны типовых документов, база документов.  Типовые документы, Документ: Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса при його заміщенні.

Акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства приватного нотаріуса при його заміщенні. раздел Акти / Акты. Оцените документ: Отлично Хорошо Обычно Плохо Отвратительно. Оценить Рейтинг: 0 (0) Загружен:

rtf, fb2, PDF, txt