Skip to content

Що таке нормативно-правовой акт

Скачать що таке нормативно-правовой акт PDF

Що таке таке акт? Основні ознаки нормативного нормативно-правовой має форму письмового таке має певні законодавством обов'язкові формальні реквізити (назва, дата нормативно-правовой, підпис і т.д.) приймається, як правило, компетентним органом (органами) держави; публікується в офіційних друкованих виданнях; офіційний акт представляє його публікація державною мовою. Нормативный правовой акт — это акт правотворчества, который принимается в особом порядке строго определёнными субъектами.

Пункти, статті акт містять вихідні одиниці нормативно-правового акта – нормативні розпорядження. Практичне значення має розрізнення нормативно-правових актів і актів застосування норм права.

Які її особливості в Росії і що таке нормативно-правові акти у російській юридичній практиці?

Нормативно-правовий акт — це прийнятий у встановленому порядку компетентним суб'єктом офіційний письмовий документ, в якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються норми права.

Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в Україні і характеризується такими ознаками  Від нормативно-правових актів слід відрізняти офіційні правові документи, що не містять норм права і не вносять безпосередньо змін у законодавство. Наприклад, акти затвердження положень, правил, статутів чи акти, які складаються з декларацій, відозв, закликів.

Практичне значення має розрізнення нормативно-правових актів і актів застосування норм права. В юридической науке под нормативным (нормативно-правовым) актом понимается официальный письменный документ, принимаемый компетентным государственным органом, который устанавливает, изменяет или отменяет нормы права (правила поведения). Целью любого нормативного акта является регулирование определенных правовых отношений в обществе.

Например, Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от года устанавливает правовые основы регулирования, организации и ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в государстве. Також це вимоги щодо структури нормативно-правового акта, що залежить від його особливостей, виду. Основні елементи: Преамбула — вступна частина акта, яка не містить норм права та у якій наводиться обґрунтування закону, визначаються його мета, завдання, а іноді проголошуються світоглядні положення.  Тому не дивно, що одним з питань, винесених на всеукраїнський референдум (16 квітня р.), було таке: «Чи згодні Ви з необхідністю обмеження депутатської недоторканності народних депутатів України і вилученням у зв'язку з цим частини третьої статті 80 Конституції України: „Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані?“».

Нормативно-правовий акт є різновидам правового акта. Під правовим актом зазвичай розуміють документ, що є зовнішньою юридичною формою закріплення змістовних елементів правової системи (норм права, індивідуальних приписів, автономних рішень осіб та ін.). До найбільш поширених видів правових актів поряд із нормативними відносять: акти застосування норм права (акти державних та інших уповноважених органів, посадових осіб, які містять державно- владні, персоніфіковані рішення з.

Нормативно-правовий акт - основні ознаки. Нормативно-правовий акт - це письмовий акт-документ, що містить норми права. Основні ознаки нормативного акту: має форму письмового документа; має певні законодавством обов'язкові формальні реквізити (назва, дата прийняття, підпис і т.д.) приймається, як правило, компетентним органом (органами) держави; публікується в офіційних друкованих виданнях; офіційний текст представляє його публікація державною мовою.

Нормативный правовой акт (НПА) — официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица), иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т.д.) или путём референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределённый круг лиц и неоднократное применение[1].

Нормативный правовой акт — это акт правотворчества, который принимается в особом порядке строго определёнными субъектами и. Що являє собою система правового регулювання?

Які її особливості в Росії і що таке нормативно-правові акти у російській юридичній практиці?Що таке нормативний акт?Нормативні акти - це закріп.  Що являє собою система правового регулювання? Які її особливості в Росії і що таке нормативно-правові акти у російській юридичній практиці? Зміст. Що таке нормативний акт? «Нормативний» і «правовий» акти - не одне й те саме? Які бувають акти.

Закон і акт: співвідношення термінів. Рівні нормативних актів. Федеральні закони. 3)Поняття соціальних норм і правових норм (норм права) Соціальні норми — правила поведінки загального характеру, що складаються у відносинах між людьми в суспільстві в зв'язку з проявом їх волі (інтересу) і забезпечуються різними засобами соціального впливу. Сутністю соціальних норм є не просто привила, тому що пра-вила існують і в несоціальних утвореннях, таких, скажімо, як математика, граматика, техніка та ін.

(технічні норми), а прави-ла чітко вираженого соціального характеру. Соціальні норми утворюють єдину систему.  текст нормативно-правового акта повинен відповідати нормам державної мови, викладається офіційно-діловим стилем.

txt, PDF, txt, djvu