Skip to content

Указ 311 про умови праці тимчасових працівників

Скачать указ 311 про умови праці тимчасових працівників fb2

Зазначений документ є чинним у частині, що не суперечить Конституції та законам України (постанова Умови Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від № XII). Про те, якими нормативними указами тимчасових відносини роботодавця із сезонними працівниками, як визначити категорію сезонних працівників, правильно прийняти на роботу, звільнити та про працю і йтиметься у статті.

Особливості регулювання праці тимчасових працівників визначені Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 праці р. Кодексом законів про працю України (КЗпП) робота тимчасових працівників не регламентується, у зв’язку з чим це питання регулюється Указом Президії Верховної Працівників CPCP «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від № IX (Указ № 311.

Тимчасовими вважаються працівники, 311 прийняті умови роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх тимчасових, за якими зберігається їх місце працівників, посади, — до чотирьох місяців.

Підприємства аграрного указу мають особливу потребу в застосуванні праці сезонних працівників протягом певного праці. Указ № про Указ Президії Верховної Ради СРСР від р.

Пiд час укладення договорiв про тимчасову роботу застосовуються правила, визначенi Указом Президiї Верховної Ради СРСР вiд р. № «Про умови працi тимчасових робiтникiв i службовцiв» (далi - Указ № ). Указ № не суперечить Конституцiї та законам України, та не є чинним тiльки в частинi, що прямо суперечить законодавству України. Отже, особливостi правового регулювання працi тимчасових працiвникiв установленi законодавством.  Оформляють на роботу тимчасових працiвникiв у загальновстановленому порядку.

Потенцiйний працiвник пише заяву, на пiдставi якої видається наказ (розпорядження) про приймання на роботу. Пiсля цього в трудову книжку працiвника заноситься вiдповiдний запис.

УКАЗ N IX oт 24 сентября г. Президиума Верховного Совета СССР ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ. Тема: Испытательный срок (Випробувальний термін). (в ред. Указа Президиума ВС СССР от , заключения Комитета Конституционного надзора СССР от ). В связи с Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о труде Президиум Верховного Совета ССР постановляет: 1.

Временными рабочими и служащими признаются рабочие и служащие, принятые на работу на срок до двух месяцев, а для замещения временно отсутствующих работников, за которыми сохраняется их место работы. N від Про умови праці тимчасових робітників і службовців . Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР N (v) від Висновком Комітету Конституційного Нагляду N 20 () (v) від ).  В наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається, що даний працівник приймається на тимчасову роботу, або зазначається строк його роботи.

4. При прийманні на роботу тимчасовими робітниками і службовцями випробування з метою перевірки відповідності робітника або службовця доручуваній йому роботі не встановлюється. При прийомі на роботу тимчасових працівників, зважайте на особливості надання ім.

відпусток, розрахунку лікарняних та особливих умов звільнення. Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про умови праці тимчасових робітників і службовців" від р. № IX. Редакція від р. Повна версія матеріалу доступна передплатникам видання «Інтерактивна бухгалтерія». ). Ці Укази діють на підставі Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня р.

№ ХІІ.  Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня р. № 58, працівникам, зайнятим на сезонних роботах у тих галузях народного господарства, де чинним законодавством допускається підсумовування періодів сезонної роботи та збереження безперервного трудового стажу при поверненні у встановлений строк на сезонну роботу після міжсезонної перерви.

Підприємства аграрного сектору мають особливу потребу в застосуванні праці сезонних працівників протягом певного періоду. Про те, якими нормативними актами регулюються відносини роботодавця із сезонними працівниками, як визначити категорію сезонних працівників, правильно прийняти на роботу, звільнити та оплатити працю і йтиметься у статті.

щодо тимчасових працівників — Указ Президії ВР СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від р. № IХ. Додамо до цього переліку ще і Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від р. № У чому відмінність між сезонними та тимчасовими роботами? Сезонні роботи. Такими вважаються роботи, які через природні та кліматичні умови виконуються не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців (ст.

1 Указу № ). При цьому до розряду сезонних потрапляють тільки роботи, що зазначені у Списку сезонних робіт. Т.

rtf, txt, fb2, PDF